قیمت تیرآهن 8 آبان 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت تیرآهن - قیمت تیرآهن 8 آبان 1392

قیمت تیرآهن 8 آبان 1392

قیمت تیرآهن 8 آبان 1392

تیرآهن 8
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000
تیرآهن 10
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
10 تیرآهن ترک شاخه 64 235000
10 تیرآهن ترک شاخه 80 240000
تیرآهن 12
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
12 تیرآهن ترک سبک شاخه 64 200000
12 تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 245000
تیرآهن 14
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
14 تیرآهن اصفهان شاخه 155 293000
14 تیرآهن یزد شاخه 133 ………..
14 تیرآهن اشتهارد شاخه 145 ………..
14 تیرآهن اهواز شاخه 150 275000
تیرآهن 16
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
16 تیرآهن اصفهان شاخه 192 339000
16 تیرآهن اهواز شاخه 185 335000
16 تیرآهن یزد شاخه 185 ………..
تیرآهن 18
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
18 تیرآهن اصفهان شاخه 228 423000
18 تیرآهن آرین شاخه 225 ……….
18 تیرآهن اهواز شاخه 225 400000
تیرآهن 20
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
20 تیرآهن اصفهان شاخه 270 883000
20 تیرآهن آرین شاخه 270 575000
20 تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 670000
20 تیرآهن ترک سبک شاخه 246 ………..
20 تیرآهن اهواز شاخه 245 ………..
تیرآهن 22
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
22 تیرآهن اصفهان شاخه 310 884000
22 تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 765000
22 تیرآهن ترک سبک شاخه 280 ………..
22 تیرآهن چین شاخه 285 ………..
تیرآهن 24
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
24 تیرآهن اصفهان شاخه 370 1010000
24 تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 935000
24 تیرآهن ترک سبک شاخه 325 ………..
24 تیرآهن چین شاخه 335 ………..
تیرآهن 27
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
27 تیرآهن اصفهان شاخه 430 1020000
27 تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 1108000
27 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 …………
27 تیرآهن چین شاخه 425 …………
تیرآهن 30
سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی)
30 تیرآهن اروپا شاخه 450 1260000
30 تیرآهن روس شاخه 455 ………..
30 تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1090000
30 تیرآهن چین شاخه 500 ………..
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع