بازارآهن دیروز به چه شکل بود 1395/2/7

بازارآهن دیروز به چه شکل بود 1395/2/7

نگاهی کوتاه به روند دیروز سه‌شنبه 07 اردیبهشت‌ماه 1395 بازارآهن :

– میلگرد ⬅️ 10 تا 30 تومان کاهش
– ذوبی بدون تغییر
– تیرآهن سبک ⬅️ 5 کاهش
– تیرآهن سنگین ⬅️ بدون تغییر
– ورق ⬅️ افزایشی – عدم عرضه
– لوله ⬅️ بدون تغییر
– قوطی و پروفیل ⬅️ بدون تغییر
– نبشی و ناودانی ⬅️ بدون تغییر
– محصولات مفتولی ⬅️ بدون تغییر
@fiahan
Fiahan.com

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع