در بخش معدن و صنایع معدنی دنیا چه خبر است؟

در بخش معدن و صنایع معدنی دنیا چه خبر است؟

در بخش معدن و صنایع معدنی دنیا چه خبر است؟

به نظر میرسد بخشی از افت قیمت ناشی از شوک هیجانات بازار امروز بزودی جبران شود

یکی از شگفتی های سال 2016 تاکنون، بازیابی اقتصاد چین و رشد مجدد تقاضای کامودیتی آن کشور بود که باعث رشد فوق العاده قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی گردید. طبق آمار، تولید فولاد چین در ماه مارس بالاترین رقم تاریخی بوده و سیمان نیز 25% رشد تولید دارد

عمده ترین دلیل این رشد، افزایش 15% وام دهی به خریداران مسکن در چین بود که باعث شد سرمایه گذاری در مسکن 6%، فروش 33% و پروژه های جدید 19% رشد نماید ….بعلاوه دولت چین با رشد 56% فروش اوراق مشارکت در صدد تقویت پروژه های زیرساختی در 3 ماه گذشته بوده است

هدف دولت، کاهش بیکاری ناشی از مازاد ظرفیت صنایع چین بخصوص در بخش معدن و صنایع معدنی بود که حالا باعث شده 95% فولادسازان چینی اقتصادی شوند…این در حالی است که سال قبل تنها 15-20% آنها اقتصادی بودند….همین روند در مورد سایر بخش ها معتبر است… اما نگرانی و انتقادات در حال رشد است… زیرا تزریق پول در اقتصاد میتواند به معنی تورم بعضا تا 10% در نیمه دوم 2016 باشد…بعلاه نگرانی از سرمایه گذاری توسعه ظرفیت خطوط افزایش یافته است

در آمریکا و اروپا از روش تزریق پول به اقتصاد برای تحریک استفاده میشود…ولی در آن کشورها پول روانه بورس میشود…در چین پول روانه مسکن شده و بازار کامودیتی را تقویت نموده است. البته این روند پایدار نیست و در آینده شاهد رشد بخش سرویس نسبت به صنعت در چین خواهیم بود که میتواند عامل افت تقاضای کامودیتی چین شده و بسیاری از شرکتهای معدن و صنایع معدنی دنیا را ورشکست کند!

امروز باهم نمونه ای از شوک تغییر تقاضای چین (کاهش 10% واردات ماه آوریل) و اثر آن در شرکتهای کامودیتی و قیمتها را دیدیم…بررسی ها نشان میدهد که رشد بخش مسکن چین و تقاضای کامودیتی فعلا پایدار است و قسمتی از افت قیمت ناشی از هیجانات بازار بوده که بزودی جبران میشود…
لکن خدا به خیر بگذراند اگر این روند در آینده تشدید و پیوسته شود.

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع